This function is disabled by copyright.

Variklis | Hibridinių ir elektrinių automobilių komponentai


AUSTRIA ESTONIA EU SPAIN FRANCE SLOVENIA

Norėdami naudotis greitąja paieška bet kurioje naršyklėje, spauskite Control + F arba Command + F

0

6 celių modulis l Cell module with 6 cells

0

12 celių modulis l Cell module with 12 cells

0

Apatinis aukštos įtampos baterijos korpusas l Lower battery case

0

Aukštos įtampos baterija su komplektuojančiomis dalimis l HV battery assembly

0

Aukštos įtampos baterijos aušinimo ventiliatoriai l HV battery cooling fans

0

Aukštos įtampos baterijos ekranavimo skyrikliai l Battery shielding

0

Aukštos įtampos baterijos jungiamojo modulio apatinis dangtelis l Battery switch box lower housing

0

Aukštos įtampos baterijos jungiamojo modulio kontaktų plokštelės l Battery switch box contact plate

0

Aukštos įtampos baterijos jungiamojo modulio laidas l Battery switch box high voltage wire

0

Aukštos įtampos baterijos jungiamojo modulio laidų dangtelis l Battery switch box wire cover

0

Aukštos įtampos baterijos jungiamojo modulio relė l Battery switch box relay

0

Aukštos įtampos baterijos jungiamojo modulio rezistorius | Battery switch box resistor

0

Aukštos įtampos baterijos jungiamojo modulio spaustukas l Battery switch box clamp

0

Aukštos įtampos baterijos jungiamojo modulio valdiklis l Battery switch box motherboard

0

Aukštos įtampos baterijos jungiamojo modulio valdymo laidas (1) l Battery switch box control wire

example 1

0

Aukštos įtampos baterijos jungiamojo modulio valdymo laidas (2) l Battery switch box control wire

example 2

0

Aukštos įtampos baterijos jungiamojo modulio viršutinis dangtelis l Battery switch box upper housing

0

Aukštos įtampos baterijos jungiamojo modulis l Battery switching box

0

Aukštos įtampos baterijos korpusas l Battery case

0

Aukštos įtampos baterijos neigiamo poliaus relė l HV battery negative relay

0

Aukštos įtampos baterijos sandarinantis kištukas l Sealing plug for high-voltage battery

0

Aukštos įtampos baterijos srovės stiprio jutiklis l HV battery current sensor

0

Aukštos įtampos baterijos teigiamo poliaus relė l HV battery positive relay

0

Aukštos įtampos baterijos tikrinimo relė l HV battery testing relay

0

Aukštos įtampos baterijos tikrinimo relės rezistorius l HV battery testing relay resistor

0

Aukštos įtampos jungties blokavimo kištukas l HV connector interlock plug

0

Aukštos įtampos jungties korpusas su saugikliu l HV Junction box with fuse

0

Aukštos įtampos jungties saugiklis l HV junction box fuse

0

Aukštos įtampos jungtis l High voltage connector

0

Aukštos įtampos laidai l High voltage cables

0

Aukštos įtampos ženklas l High voltage sign

0

Aušinimo vamzdžio jungtis l Cooling pipe connection

0

Automobilio baterijos įžeminimo laidas (1) l Car battery ground wire

example 1

0

Automobilio baterijos įžeminimo laidas (2) | Car battery ground wire

example 2

0

Automobilio baterijos jungtis l Car battery connector

0

Automobilio nuolatinės srovės kontaktai l Vehicle DC inlet

0

Baterijos aušinimo vamzdynas l Battery coolant pipes

0

Baterijos celės l Battery cells

0

Baterijos celių jungtys l Battery cell connectors

0

Baterijos išorinė jungtis l Battery outside connector

0

Baterijos jungiklio antroji relė l Battery switch box second automatic relay

0

Baterijos jungiklio pirmoji relė l Battery switch box first automatic relay

0

Baterijos jungiklio saugiklis l Battery switch box fuse

0

Baterijos jungiklio skyriklis l Battery switch box separation plate

0

Baterijos jungiklio spaustuko dangtelis l Battery switch box clamp cover

0

Baterijos modulio kontaktai l Battery module contact

0

Baterijos srovės stiprio nuotekio tikriklio jungtis (1) l Battery leak down tester connector

example 1

0

Baterijos srovės stiprio nuotekio tikriklio jungtis (2) l Battery leak down tester connector

example 2

0

Baterijos srovės stiprio nuotekio tikriklio jungtis (3) l Battery leak down tester connector

example 3

0

Baterijos temperatūros jutiklių jungtys l Battery temperature sensor connectors

0

Baterijos valdymo bloko modulis stebėjimui l Battery control unit for module monitoring

0

Baterijos valdymo laidynas l Battery control cable

0

Baterijos vidiniai laidai l Battery inside cables

0

Baterijų celės dangtelis l Battery cell cover

0

Baterijų įkrovimo jungtis ir kabelis l Battery charging port and cable

0

Baterijų jungiklio laido laikiklis l Battery switch box wire holder

0

Baterijų modulio dangtelis l Battery cells module tray

0

Baterijų valdymo blokas l Battery control unit

0

Baterijų valdymo bloko jungtys l Battery control units connectors

0

Dviejų kontaktų vidinė jungtis (1) l 2 pin female connector

example 1

0

Dviejų kontaktų vidinė jungtis (2) l 2 pin female connector

example 2

0

Elektrinės jungties sandariklis l Electric connector seal

0

Elektros variklio greičio jutiklio rotorius l Electric engine speed sensor rotor

0

Elektros variklio padėties jutiklio rotorius l Electric engine position sensor rotor

0

Elektros variklio padėties-greičio jutiklis l Electric engine position-speed sensor

0

Elektros variklio priekinė plokštelė l Electric engine front plate

0

Elektros variklio rotoriaus šepetėliai l Electric engine rotor pile

0

Elektros variklio rotoriaus tvirtinimo vieta l Electric engine rotor mounting

0

Elektros variklio rotorius l Electric engine rotor

0

Elektros variklio statorius l Electric engine stator

0

Elektros variklis l Electric motor

0

Hibridinio automobilio sankabos blokas K0 l Hybrid clutch K0

0

Hibridinio automobilio sankabos bloko pirminis velenas l Hybrid clutch primary shaft

0

Honda IMA aukštos įtampos baterijos celė l Honda IMA Battery HV cell

0

Honda IMA aukštos įtampos baterijų celių jungtis l Honda IMA HV battery cell connecting plate

0

Honda IMA aukštos įtampos išjungimo jungiklis l Honda IMA HV disarm switch

0

Honda IMA baterijos valdymo blokas l Honda IMA Battery management module

0

Honda IMA elektros variklio srovės stiprio jutikliai l Honda IMA electric engine current sensors

0

Honda IMA kintamos srovės į nuolatinę srovę inverteris l Honda IMA AC-DC inverter

0

Honda IMA nuolatinės įtampos keitiklis l Honda IMA AC-DC converter

0

Įkroviklio jungties modulis l Charger connector module

0

Įkroviklio jungtis l Charger connector

0

Įkroviklio kabelis l Charge cable

0

Inverterio aušinimo sistema l Inverter cooling system

0

Inverteris l Inverter

0

Išmanus baterijos jutiklis l Intelligent battery sensor

0

Kondicionieriaus kompresoriaus aukštos įtampos laidas l AC compressor HV cable

0

Krovimo modulis l Charging module

0

Šildytuvas l Heater block

0

Tarpinė išorinė jungtis l Intermediate male connector

0

Tarpinė vidinė jungtis l Intermediate female connector

0

Toyota aukštos įtampos baterijos celė l Toyota HV battery cell

0

Toyota aukštos įtampos baterijos celių jungtis l Toyota HV battery cell connecting plate

0

Toyota aukštos įtampos baterijos perjungimo relės l Toyota HV battery switching relays

0

Toyota aukštos įtampos baterijos temperatūros jutikliai l Toyota HV battery temperature sensors

0

Toyota aukštos įtampos baterijos valdymo blokas l Toyota HV battery management module

0

Toyota aukštos įtampos jungiklio vieta l Toyota HV disarm plug place

0

Toyota hibridinio automobilio inverterio aukštos įtampos jungtys l Toyota Hybrid inverter HV connectors

0

Toyota hybridinio automobilio inverteris l Toyota Hybrid inverter

0

Valdymo blokas baterijų modulių stebėsenai l Control unit for battery module monitoring

0

Variklio valdymo relės jungtis l Engine control relay connector

Skip to content