This function is disabled by copyright.

Variklis | Hibridinių ir elektrinių automobilių komponentai

 

AUSTRIA ESTONIA EU SPAIN FRANCE SLOVENIA

Norėdami naudotis greitąja paieška bet kurioje naršyklėje, spauskite Control + F arba Command + F

6 celių modulis l Cell module with 6 cells

12 celių modulis l Cell module with 12 cells

Apatinis aukštos įtampos baterijos korpusas l Lower battery case

Aukštos įtampos baterija su komplektuojančiomis dalimis l HV battery assembly

Aukštos įtampos baterijos aušinimo ventiliatoriai l HV battery cooling fans

Aukštos įtampos baterijos ekranavimo skyrikliai l Battery shielding

Aukštos įtampos baterijos jungiamojo modulio apatinis dangtelis l Battery switch box lower housing

Aukštos įtampos baterijos jungiamojo modulio kontaktų plokštelės l Battery switch box contact plate

Aukštos įtampos baterijos jungiamojo modulio laidas l Battery switch box high voltage wire

Aukštos įtampos baterijos jungiamojo modulio laidų dangtelis l Battery switch box wire cover

Aukštos įtampos baterijos jungiamojo modulio relė l Battery switch box relay

Aukštos įtampos baterijos jungiamojo modulio rezistorius | Battery switch box resistor

Aukštos įtampos baterijos jungiamojo modulio spaustukas l Battery switch box clamp

Aukštos įtampos baterijos jungiamojo modulio valdiklis l Battery switch box motherboard

Aukštos įtampos baterijos jungiamojo modulio valdymo laidas (1) l Battery switch box control wire

example 1

Aukštos įtampos baterijos jungiamojo modulio valdymo laidas (2) l Battery switch box control wire

example 2

Aukštos įtampos baterijos jungiamojo modulio viršutinis dangtelis l Battery switch box upper housing

Aukštos įtampos baterijos jungiamojo modulis l Battery switching box

Aukštos įtampos baterijos korpusas l Battery case

Aukštos įtampos baterijos neigiamo poliaus relė l HV battery negative relay

Aukštos įtampos baterijos sandarinantis kištukas l Sealing plug for high-voltage battery

Aukštos įtampos baterijos srovės stiprio jutiklis l HV battery current sensor

Aukštos įtampos baterijos teigiamo poliaus relė l HV battery positive relay

Aukštos įtampos baterijos tikrinimo relė l HV battery testing relay

Aukštos įtampos baterijos tikrinimo relės rezistorius l HV battery testing relay resistor

Aukštos įtampos jungties blokavimo kištukas l HV connector interlock plug

Aukštos įtampos jungties korpusas su saugikliu l HV Junction box with fuse

Aukštos įtampos jungties saugiklis l HV junction box fuse

Aukštos įtampos jungtis l High voltage connector

Aukštos įtampos laidai l High voltage cables

Aukštos įtampos ženklas l High voltage sign

Aušinimo vamzdžio jungtis l Cooling pipe connection

Automobilio baterijos įžeminimo laidas (1) l Car battery ground wire

example 1

Automobilio baterijos įžeminimo laidas (2) | Car battery ground wire

example 2

Automobilio baterijos jungtis l Car battery connector

Automobilio nuolatinės srovės kontaktai l Vehicle DC inlet

Baterijos aušinimo vamzdynas l Battery coolant pipes

Baterijos celės l Battery cells

Baterijos celių jungtys l Battery cell connectors

Baterijos išorinė jungtis l Battery outside connector

Baterijos jungiklio antroji relė l Battery switch box second automatic relay

Baterijos jungiklio pirmoji relė l Battery switch box first automatic relay

Baterijos jungiklio saugiklis l Battery switch box fuse

Baterijos jungiklio skyriklis l Battery switch box separation plate

Baterijos jungiklio spaustuko dangtelis l Battery switch box clamp cover

Baterijos modulio kontaktai l Battery module contact

Baterijos srovės stiprio nuotekio tikriklio jungtis (1) l Battery leak down tester connector

example 1

Baterijos srovės stiprio nuotekio tikriklio jungtis (2) l Battery leak down tester connector

example 2

Baterijos srovės stiprio nuotekio tikriklio jungtis (3) l Battery leak down tester connector

example 3

Baterijos temperatūros jutiklių jungtys l Battery temperature sensor connectors

Baterijos valdymo bloko modulis stebėjimui l Battery control unit for module monitoring

Baterijos valdymo laidynas l Battery control cable

Baterijos vidiniai laidai l Battery inside cables

Baterijų celės dangtelis l Battery cell cover

Baterijų įkrovimo jungtis ir kabelis l Battery charging port and cable

Baterijų jungiklio laido laikiklis l Battery switch box wire holder

Baterijų modulio dangtelis l Battery cells module tray

Baterijų valdymo blokas l Battery control unit

Baterijų valdymo bloko jungtys l Battery control units connectors

Dviejų kontaktų vidinė jungtis (1) l 2 pin female connector

example 1

Dviejų kontaktų vidinė jungtis (2) l 2 pin female connector

example 2

Elektrinės jungties sandariklis l Electric connector seal

Elektros variklio greičio jutiklio rotorius l Electric engine speed sensor rotor

Elektros variklio padėties jutiklio rotorius l Electric engine position sensor rotor

Elektros variklio padėties-greičio jutiklis l Electric engine position-speed sensor

Elektros variklio priekinė plokštelė l Electric engine front plate

Elektros variklio rotoriaus šepetėliai l Electric engine rotor pile

Elektros variklio rotoriaus tvirtinimo vieta l Electric engine rotor mounting

Elektros variklio rotorius l Electric engine rotor

Elektros variklio statorius l Electric engine stator

Elektros variklis l Electric motor

Hibridinio automobilio sankabos blokas K0 l Hybrid clutch K0

Hibridinio automobilio sankabos bloko pirminis velenas l Hybrid clutch primary shaft

Honda IMA aukštos įtampos baterijos celė l Honda IMA Battery HV cell

Honda IMA aukštos įtampos baterijų celių jungtis l Honda IMA HV battery cell connecting plate

Honda IMA aukštos įtampos išjungimo jungiklis l Honda IMA HV disarm switch

Honda IMA baterijos valdymo blokas l Honda IMA Battery management module

Honda IMA elektros variklio srovės stiprio jutikliai l Honda IMA electric engine current sensors

Honda IMA kintamos srovės į nuolatinę srovę inverteris l Honda IMA AC-DC inverter

Honda IMA nuolatinės įtampos keitiklis l Honda IMA AC-DC converter

Įkroviklio jungties modulis l Charger connector module

Įkroviklio jungtis l Charger connector

Įkroviklio kabelis l Charge cable

Inverterio aušinimo sistema l Inverter cooling system

Inverteris l Inverter

Išmanus baterijos jutiklis l Intelligent battery sensor

Kondicionieriaus kompresoriaus aukštos įtampos laidas l AC compressor HV cable

Krovimo modulis l Charging module

Šildytuvas l Heater block

Tarpinė išorinė jungtis l Intermediate male connector

Tarpinė vidinė jungtis l Intermediate female connector

Toyota aukštos įtampos baterijos celė l Toyota HV battery cell

Toyota aukštos įtampos baterijos celių jungtis l Toyota HV battery cell connecting plate

Toyota aukštos įtampos baterijos perjungimo relės l Toyota HV battery switching relays

Toyota aukštos įtampos baterijos temperatūros jutikliai l Toyota HV battery temperature sensors

Toyota aukštos įtampos baterijos valdymo blokas l Toyota HV battery management module

Toyota aukštos įtampos jungiklio vieta l Toyota HV disarm plug place

Toyota hibridinio automobilio inverterio aukštos įtampos jungtys l Toyota Hybrid inverter HV connectors

Toyota hybridinio automobilio inverteris l Toyota Hybrid inverter

Valdymo blokas baterijų modulių stebėsenai l Control unit for battery module monitoring

Variklio valdymo relės jungtis l Engine control relay connector

Skip to content