This function is disabled by copyright.

Variklis | Deginių apdorojimo sistema


AUSTRIA ESTONIA EU SPAIN FRANCE SLOVENIA

Norėdami naudotis greitąja paieška bet kurioje naršyklėje, spauskite Control + F arba Command + F

0

Aušinimo skysčiu aušinamas išmetamųjų dujų recirkuliacijos vožtuvas l Water cooled exhaust gas recirculation (EGR) valve

0

Azoto oksidų jutiklis l Nitrogen oxide (Nox) sensor

0

Deguonies jutiklio kaitinimo elemento relė l Oxygen sensor heater relay

0

Deguonies jutiklis - Cirkonio l Cirkonia oxygen (O2) sensor

0

Deguonies jutiklis - Platinos l Platinum oxygen (O2) sensor

0

Detonaciniai jutikliai l Knock sensors

0

Droselinės sklendės padėties jutiklis l Throttle position sensor

0

Elektrinio valdiklio padėties jutiklis l Electric actuator position sensor

0

Elektrinio valdiklio pavara l Electric actuator gear

0

Elektrinio valdiklio svirtis l Electric actuator lever

0

Elektrinio valdiklio variklis l Electric actuator motor

0

Elektrinis valdiklis l Electric actuator

0

Elektroninio valdymo bloko jungtis l ECM connector

0

Elektroninio valdymo bloko relė l ECM control relay

0

Elektroninis valdymo blokas (2) l Engine control module

Example 2

0

Induktyvinis alkūninio veleno padėties jutiklis l Inductive engine speed sensor

0

Įsiurbimo kolektoriaus absoliutaus slėgio jutiklis (1) l Manifold absolute pressure (MAP) sensor

Example 1

0

Įsiurbimo kolektoriaus absoliutaus slėgio jutiklis (2) l Manifold absolute pressure (MAP) sensor

Example 2

0

Įsiurbimo kolektorius su oro greičio valdymo sklendėmis l Intake manifold with air velocity valves

0

Išmetamųjų dujų recirkuliacijos sistemos vamzdis l Exhaust gas recirculation pipe

0

Išmetamųjų dujų recirkuliacijos vakuuminis vožtuvo valdiklis l Exhaust gas recirculation valve vacuum actuator

0

Išmetamųjų dujų recirkuliacijos vožtuvas l Exhaust gas recirculation vacuum valve

Diesel engine | Slėginio uždegimo variklis

0

Išmetamųjų dujų recirkuliacijos vožtuvas su elektrine pavara l Electrical exhaust gas recirculation (EGR) valve

0

Išmetamųjų dujų recirkuliacijos vožtuvo aušintuvas l Exhaust gas recirculation cooler

Diesel engine | Slėginio uždegimo variklis

0

Išmetamųjų dujų recirkuliacijos vožtuvo aušintuvo aušinimo skysčio įleidimo kanalas l Exhaust gas recirculation cooler coolant intake port

0

Išmetamųjų dujų recirkuliacijos vožtuvo aušintuvo įleidimo kanalas l Exhaust gas recirculation cooler exhaust gas inlet port

0

Išmetamųjų dujų recirkuliacinis vožtuvas su vamzdžiu l Exhaust gas recirculation valve with pipe

0

Išorinis alkūninio veleno padėties jutiklis l External crankshaft position sensor

0

Išorinis išmetamųjų dujų recirkuliacijos vožtuvas l External exhaust gas recirculation (EGR) valve

0

Kintamos vožtuvo eigos solenoidas l Variable valve lift (VVL) solenoid

0

Laisvų sūkių reguliatorius l Idle air control actuator - stepper motor

Žingsninis variklis

0

Laisvų sūkių valdymo reguliatorius l Idle air control actuator - valve

Vožtuvas

0

OBD2 duomenų perdavimo jungtis l OBD2 data link connector

0

Papildomo oro tiekimo sistemos solenoidas l Secondary air system solenoid

0

Papildomo oro tiekimo vožtuvas l Secondary air injection valve

Kibirkštinio uždegimo variklis

0

Plačiajuostis deguonies jutiklis l Wide-band oxygen (O2) sensor

0

Reguliuojamo vožtuvų atidarymo laiko solenoidas l Variable valve timing (VVT) solenoid

0

Šaltnešio slėgio jutiklis l Refrigerant pressure sensor

0

Saugiklinė l Fuse box

0

Vakuuminis valdymo vožtuvas l Vacuum control valve

Skip to content