This function is disabled by copyright.

Variklis | Deginių apdorojimo sistema

 

AUSTRIA ESTONIA EU SPAIN FRANCE SLOVENIA

Norėdami naudotis greitąja paieška bet kurioje naršyklėje, spauskite Control + F arba Command + F

Aušinimo skysčiu aušinamas išmetamųjų dujų recirkuliacijos vožtuvas l Water cooled exhaust gas recirculation (EGR) valve

Azoto oksidų jutiklis l Nitrogen oxide (Nox) sensor

Deguonies jutiklio kaitinimo elemento relė l Oxygen sensor heater relay

Deguonies jutiklis - Cirkonio l Cirkonia oxygen (O2) sensor

Deguonies jutiklis - Platinos l Platinum oxygen (O2) sensor

Detonaciniai jutikliai l Knock sensors

Droselinės sklendės padėties jutiklis l Throttle position sensor

Elektrinio valdiklio padėties jutiklis l Electric actuator position sensor

Elektrinio valdiklio pavara l Electric actuator gear

Elektrinio valdiklio svirtis l Electric actuator lever

Elektrinio valdiklio variklis l Electric actuator motor

Elektrinis valdiklis l Electric actuator

Elektroninio valdymo bloko jungtis l ECM connector

Elektroninio valdymo bloko relė l ECM control relay

Elektroninis valdymo blokas (2) l Engine control module

Example 2

Induktyvinis alkūninio veleno padėties jutiklis l Inductive engine speed sensor

Įsiurbimo kolektoriaus absoliutaus slėgio jutiklis (1) l Manifold absolute pressure (MAP) sensor

Example 1

Įsiurbimo kolektoriaus absoliutaus slėgio jutiklis (2) l Manifold absolute pressure (MAP) sensor

Example 2

Įsiurbimo kolektorius su oro greičio valdymo sklendėmis l Intake manifold with air velocity valves

Išmetamųjų dujų recirkuliacijos sistemos vamzdis l Exhaust gas recirculation pipe

Išmetamųjų dujų recirkuliacijos vakuuminis vožtuvo valdiklis l Exhaust gas recirculation valve vacuum actuator

Išmetamųjų dujų recirkuliacijos vožtuvas l Exhaust gas recirculation vacuum valve

Diesel engine | Slėginio uždegimo variklis

Išmetamųjų dujų recirkuliacijos vožtuvas su elektrine pavara l Electrical exhaust gas recirculation (EGR) valve

Išmetamųjų dujų recirkuliacijos vožtuvo aušintuvas l Exhaust gas recirculation cooler

Diesel engine | Slėginio uždegimo variklis

Išmetamųjų dujų recirkuliacijos vožtuvo aušintuvo aušinimo skysčio įleidimo kanalas l Exhaust gas recirculation cooler coolant intake port

Išmetamųjų dujų recirkuliacijos vožtuvo aušintuvo įleidimo kanalas l Exhaust gas recirculation cooler exhaust gas inlet port

Išmetamųjų dujų recirkuliacinis vožtuvas su vamzdžiu l Exhaust gas recirculation valve with pipe

Išorinis alkūninio veleno padėties jutiklis l External crankshaft position sensor

Išorinis išmetamųjų dujų recirkuliacijos vožtuvas l External exhaust gas recirculation (EGR) valve

Kintamos vožtuvo eigos solenoidas l Variable valve lift (VVL) solenoid

Laisvų sūkių reguliatorius l Idle air control actuator - stepper motor

Žingsninis variklis

Laisvų sūkių valdymo reguliatorius l Idle air control actuator - valve

Vožtuvas

OBD2 duomenų perdavimo jungtis l OBD2 data link connector

Papildomo oro tiekimo sistemos solenoidas l Secondary air system solenoid

Papildomo oro tiekimo vožtuvas l Secondary air injection valve

Kibirkštinio uždegimo variklis

Plačiajuostis deguonies jutiklis l Wide-band oxygen (O2) sensor

Reguliuojamo vožtuvų atidarymo laiko solenoidas l Variable valve timing (VVT) solenoid

Šaltnešio slėgio jutiklis l Refrigerant pressure sensor

Saugiklinė l Fuse box

Vakuuminis valdymo vožtuvas l Vacuum control valve

Skip to content