This function is disabled by copyright.

Transmisija | Pneumatinių sistemų elementai


AUSTRIA ESTONIA EU SPAIN FRANCE SLOVENIA

Norėdami naudotis greitąja paieška bet kurioje naršyklėje, spauskite Control + F arba Command + F

Alkoholio purkštuvas l Alcohol Injector

Apkrovos paskirstymo vožtuvas l Load apportioning valve

Apsaugos nuo susiskersavimo stabdžių vožtuvas l Anti-jackknife brake valve

Apsaugos nuo susiskersavimo stabdžių vožtuvas su užlaikymu l Anti-jackknife brake valve with detent

Daugiakanalinis apsauginis vožtuvas l Multi circuit protection valve

Diržu varomas oru aušinamas vieno cilindro kompresorius l Single cylinder compressor air cooled belt driven

Dviejų kamerų oro džiovintuvas l Twin chamber air dryer

Elektra valdomas oro džiovintuvas l Air dryer electrically controlled

Elektra varomas kompresorius l Electrical driven compressor

Elektromagnetinis ABS sistemos reguliavimo vožtuvas l ABS solenoid modulator valve

Greito išleidimo vožtuvas l Quick release valve

Guolio dangtelis l Bearing cap

Hidraulinė stabdžių kamera l Hydraulic brake chamber

Hidraulinė stabdžių kamera su strypu l Hydraulic brake chamber with linkage

Jėgą perduodantis strypas ir membrana l Push rod and diaphragm housing

Keturių kontūrų apsauginis vožtuvas l Quadruple circuit protection valve

Kojinis stabdžių vožtuvas be pedalo l Foot brake valve without actuation

Kojinis stabdžių vožtuvas su pedalu l Foot brake valve with actuation

Kompresoriaus alkūninis velenas l Crankshaft for compressor

Kompresoriaus blokas l Compressor block

Kompresoriaus cilindro galvutė l Cylinder head for compressor

Kompresoriaus cilindro galvutės tarpinė l Cylinder head gasket for compressor

Kompresoriaus fiksacinė veržlė l Lock nut for compressor

Kompresoriaus krumpliaratis ir fiksacinė veržlė l Gear and lock nut for compressor

Kompresoriaus krumpliaratis l Gear for compressor

Kompresoriaus padalinta cilindrų galvutė l Divided cylinder head for compressor

Kompresoriaus plokštelinis vožtuvas l Reed valve complete for compressor

Kompresoriaus plokštelinis vožtuvas su laikikliu l Reed valve with retainer for compressor

Kompresoriaus slėgio išleidimo vožtuvas l Pressure relief valve for compressor

Kompresoriaus stūmoklis l Piston for compressor

Kompresoriaus varantysis krumpliaratis l Drive gear for compressor

Mechaninis apkrovos jutiklis su integruotu reliniu vožtuvu l Mechanical load sensing valve with integrated relay valve

Oro džiovintuvo pagrindinis gaubtas l Air dryer essential cartridge

Oro džiovintuvo standartinis gaubtas l Air dryer standard cartridge

Oru aušinamas vieno cilindro kompresorius l Single cylinder compressor air cooled

Oru ir vandeniu aušinamas dviejų cilindrų kompresorius l Twin cylinder compressor air and water cooled

Oru ir vandeniu aušinamas vieno cilindro kompresorius l Single cylinder compressor air and water cooled

Plokštelinio vožtuvo laikiklis l Retainer for reed valve

Plokštelinio vožtuvo lizdas l Valve seat for reed valve

Pneumatinis apkrovos jutiklis su integruotu reliniu vožtuvu l Pneumatic load sensing valve with integrated relay valve

Priekabos maitinimo sistemos jungiamosios galvutės vidinė ir išorinė jungtis l Coupling head male and female supply system trailer

Priekabos maitinimo sistemos jungiamosios galvutės vidinė jungtis l Coupling head female supply system trailer

Priekabos sistemos EBS valdymo vožtuvas l EBS trailer control valve

Priekabos stabdžių sistemos jungiamoji galvutė l Coupling head brake system trailer

Priekabos stabdžių sistemos jungiamosios galvutės vidinė jungtis l Coupling head female brake system trailer

Priekabos stabdžių sistemos valdymo vožtuvas l Trailer control valve

Priekabos stovėjimo stabdžio valdymo vožtuvas l Hand brake valve for trailer control

Relinis avarinis vožtuvas su apkrovos paskirstymo vožtuvu l Relay emergency valve with load apportioning valve

Relinis avarinis vožtuvas su reliniu vožtuvu l Relay emergency valve with relay valve

Relinis vožtuvas su slopintuvu l Relais valve with silencer

Slopintuvas l Silencer

Spyruoklinio stabdžių akumuliatoriaus korpusas l Housing of spring brake actuator

Spyruoklinio stabdžių akumuliatoriaus kūginė spyruoklė l Conical helical spring of spring brake actuator

Spyruoklinio stabdžių akumuliatoriaus membrana l Diaphragm of spring brake actuator

Spyruoklinio stabdžių akumuliatoriaus stūmoklis l Piston of spring brake actuator

Spyruoklinis stabdžių akumuliatorius l Spring brake actuator

Stovėjimo stabdžio vožtuvas su papildomu vožtuvu l Hand brake parking valve with additional valve

Stūmoklio žiedai l Piston rings

Švaistiklio guolis l Connecting rod bearing

Švaistiklis l Connecting rod

Tiekimo slėgio reguliatorius l Supply pressure regulator

Velkamos transporto priemonės maitinimo sistemos jungiamoji galvutė l Coupling head supply system towing vehicle

Velkamos transporto priemonės stabdžių sistemos jungiamoji galvutė l Coupling head brake system towing vehicle

Vienos kameros oro džiovintuvas l Single chamber air dryer

Skip to content