This function is disabled by copyright.

Variklis | Kibirkštinio uždegimo variklio uždegimo ir įpurškimo sistemos


AUSTRIA ESTONIA EU SPAIN FRANCE SLOVENIA

Norėdami naudotis greitąja paieška bet kurioje naršyklėje, spauskite Control + F arba Command + F

0

2 kontaktų vidinė solenoido jungtis l 2 pin female solenoid connector

0

4 cilindrų K-Jetronic degalų skirstytuvas su diafragma (1) l 4 cylinder K-Jetronic fuel distributor with diaphragm

0

4 cilindrų K-Jetronic degalų skirstytuvas su diafragma (2) l 4 cylinder K-Jetronic fuel distributor with diaphragm

0

4 kontaktų išorinė jungtis l 4 pin male connector

0

4 kontaktų vidinė jungtis l 4 pin female connector

0

Akceleratoriaus trosas l Throttle cable

0

Aliumininis degalų akumuliatorius l Aluminium fuel rail

0

Apvijos l Coil

Elektrinė droselinė sklendė

0

Apvijų korpusas l Coil housing

Elektrinė droselinė sklendė

0

Armuotas degalų vamzdelis l Braided fuel line

0

Aukšto slėgio benzino siurblys l High pressure gasoline pump

0

Aukšto slėgio degalų siurblio degalų kiekio reguliavimo vožtuvas l High pressure pump quantity adjusting valve

0

Aukšto slėgio degalų siurblio ritinėlis l High pressure pump roller

0

Aukšto slėgio degalų siurblys l High pressure fuel pump

Benzino įpurškimas

0

Aukšto slėgio degalų vamzdelis l High pressure fuel line

0

Aukštos įtampos laidas su apsauga nuo karščio l Ignition cable with termoshield

0

Aukštos įtampos uždegimo laidas l Ignition spark plug

0

Aukštos įtampos uždegimo sistema l High voltage spark generator

0

Automatinės greičio palaikymo sistemos variklis l Cruise control motor

0

Benzino aukšto slėgio jutiklis l Gasoline high pressure sensor

0

Benzino purkštuvas l Gasoline injector

0

Benzino purkštuvų degalų skirstymo vamzdis l Gasoline injectors rail

0

Cirkonio deguonies jutiklis l Cirkonia O2 sensor

0

Degalų akumuliatorius l Fuel acumulator

0

Degalų bako dangtelis su sriegiu l Fuel tank cap with threads

0

Degalų bako dangtelis su užraktu l Fuel tank cap with lock

0

Degalų filtras (1) l Fuel filter

0

Degalų filtras (2) l Fuel filter

0

Degalų filtras bake l In tank fuel filter

0

Degalų lygio jutiklio plūdė l Fuel level sensor float

0

Degalų lygio jutiklis l Fuel level sensor

0

Degalų siurblio jungtis l Fuel pump connector

0

Degalų skirstymo vamzdis l Fuel distribution pipe

0

Degalų skirstymo vamzdis su degalų akumuliatoriumi l Fuel rail with fuel accumulator

0

Degalų skirstytuvo spyruoklė l Fuel distributor spring

0

Degalų slėgio pulsacijų slopintuvas l Fuel pressure pulsation damper

0

Degalų slėgio reguliatorius bake l In tank fuel pressure regulator

0

Degalų slėgio reguliatorius l Fuel pressure regulator

0

Degalų tiekimo siurblio rezervuaras l Fuel pump container

0

Degalų vamzdelių jungtys l Fuel line ports

0

Diafragma l Diaphragm

Mechaninis degalų įpurškimas

0

Diafragma l Diaphragm

0

Didelio pralaidumo benzino purkštuvas l HI-flow gasoline injector

0

DOHC variklio aukštos įtampos laidas l DOHC engine spark plug cable

0

Droselinės sklendės padėties jutiklis (1) l Throttle position sensor

0

Droselinės sklendės padėties jutiklis (2) l Throttle position sensor

0

Droselinės sklendės valdiklis l Throttle actuator

0

Dviejų elektrodų varinės šerdies uždegimo žvakė su nikeliu padengtais šoniniais elektrodais l Double cooper nickel electrode spark plug

0

Dviejų kibirkščių uždegimo ritė l Double spark ignition coil

0

Dviejų kibirkščių uždegimo ritės modulis l Double ignition coil module

0

Elektrinė droselinė sklendė l Electrical throttle body

0

Elektrinė droselinė sklendė l Electronic throttle body

0

Elektrinio degalų siurblio modulis l Electric fuel pump unit

0

Elektrinis benzino purkštuvas l Electric gasoline injector

0

Elektrinis degalų siurblys bake l In tank electric fuel pump

0

Elektroninio imobilizatoriaus valdymo blokas l Immobiliser control module

0

Individualios uždegimo ritės izoliatorius l Direct ignition coil isolator

0

Individualios uždegimo ritės kontakto spyruoklė l Direct ignition coil contact spring

0

Įpurškimo valdymo blokas l Injection control module

0

Įsiurbimo kolektoriaus sūkurinių sklendžių padėties jutiklis l Intake manifold flap position sensor

0

Įsiurbimo kolektoriaus sūkurinių sklendžių valdiklis l Intake manifold flap control solenoid

0

K-Jetronic įpurškimo sistemos degalų skirstytuvas (1) l Fuel distributor K-jetronic injection

0

K-Jetronic įpurškimo sistemos degalų skirstytuvas (2) l Fuel distributor K-jetronic injection

0

K-Jetronic sistemos degalų skirstytuvas (1) l K-Jetronic fuel distributor

0

K-Jetronic sistemos degalų skirstytuvas (2) l K-Jetronic fuel distributor

0

Karbiuratorius l Carburetor

0

Keturių elektrodų platininė uždegimo žvakė l Four electrode platinum spark plug

0

Keturių elektrodų uždegimo žvakė l Four electrode spark plug

0

Mechaninė droselinė sklendė (1) l Mechanical throttle body

0

Mechaninė droselinė sklendė (2) l Mechanical throttle body

0

Mechaninės droselinės sklendės ašelė l Mechanical throttle shaft

0

Mechaninės droselinės sklendės sklendinis vožtuvas l Mechanical throttle butterfly

0

Mechaninės droselinės sklendės svirtis l Mechanical throttle body lewer

0

Mechaninės droselinės sklendės troso tvirtinimo vieta l Mechanical throttle cable link mounting place

0

Oro kiekio matuoklio padėties jutiklis l Volume air flow meter position sensor

0

Oro kiekio matuoklis l Volume air flow meter

0

Oro temperatūros jutiklis l Air temperature sensor

0

Pirminis degalų filtras l Primary fuel filter

0

Plastikiniai degalų vamzdeliai l Plastic fuel lines

0

Pripučiamo slėgio jutiklis l Boost pressure sensor

0

Purkštuvas l Injector

Netiesioginio benzino įpurškimo sistema

0

Seno variklio uždegimo žvakė l Old engine spark plug

0

Siaurajuostis deguonies jutiklis l Narrowband oxygen sensor

0

Silikoninis aukštos įtampos laidas l Silicone ignition cable

0

Skirstiklis l Distributor rotor

0

Skirstiklis su rezistoriumi l Distributor rotor with resistor

0

Skirstiklis su sūkių ribotuvu l Distributor rotor with RPM limiter

0

Skirstytuvas su Holo jutiklius l Distriburor with Hall sensor

0

Skirstytuvas su indukciniu jutikliu l Distriburor with inductive sensor

0

Skirstytuvas su kontaktais l Distriburor with contacts

0

Skirstytuvas su optiniu jutikliu l Distriburor with optical sensor

0

Skirstytuvo dangtelio grafitinis kontaktas l Distributor cap graphite pin

0

Skirstytuvo dangtelis (1) l Distributor cap

0

Skirstytuvo dangtelis (2) l Distributor cap

0

Skirstytuvo dangtelis (3) l Distributor cap

0

SOHC variklio aukštos įtampos laidas l SOHC engine ignition cable

0

Tiekimo vožtuvo spyruoklė l Delivery valve spring

Mechaninis degalų įpurškimas

0

Tiesioginio benzino įpurškimo Siemens purkštuvas l Gasoline direct injection Siemens injector

0

Tiesioginio benzino įpurškimo sistemos Bosch purkštuvas l Gasoline direct injection Bosch injector

0

Trijų elektrodų uždegimo žvakė l Tri-electrode spark plug

0

Trijų elektrodų uždegimo žvakė tiesioginio benzino įpurškimo varikliui l Triple electrodes spark plug for direct injection engine

0

Trijų elektrodų varinės šerdies uždegimo žvakė su nikeliu padengtais šoniniais elektrodais l Triple cooper nickel electrode Spark plug

0

Tuščiosios eigos reguliavimo įtaisas l Idle control valve

0

Tuščiosios eigos reguliavimo įtaiso laidų jungtis l Idle control valve wire connection

0

Tuščiosios eigos reguliavimo įtaiso oro įleidimo anga l Idle control valve air inlet

0

Tuščiosios eigos reguliavimo įtaiso oro išleidimo anga l Idle control valve air outlet

0

Uždegimo ritė (1) l Ignition coil

0

Uždegimo ritė (2) l Ignition coil

0

Uždegimo ritė (3) l Ignition coil

0

Uždegimo ritė (4) l Ignition coil

0

Uždegimo ritė (5) l Ignition coil

0

Uždegimo ritės antgalis (1) l Ignition coil boot

0

Uždegimo ritės antgalis (2) l Ignition coil boot

0

Uždegimo ritės aukštos įtampos jungtis l Ignition coil output terminal

0

Uždegimo ritės laidų jungtis l Ignition coil wire connection

0

Uždegimo ritės pirminės apvijos gnybtas l Ignition coil primary terminal

0

Uždegimo sistemos komutatorius l Ignition amplifier

0

Uždegimo valdymo blokas (1) l Ignition control module

0

Uždegimo valdymo blokas (2) l Ignition control module

0

Uždegimo žvakės korpusas l Spark plug body

0

Uždegimo žvakės prijungimo varžtas l Spark plug terminal

0

Uždegimo žvakės šerdis l Spark plug core

0

Vakuuminis degalų slėgio reguliatorius l Vacuume fuel pressure regulator

0

Valdymo plunžeris l Control plunger

Mechaninis degalų įpurškimas

0

Variklio valdymo blokas l Engine control module

0

Variklio valdymo bloko jungtis l Engine control module connector

0

Venturi (difuzinis) degalų siurblys l Jet (diffuser) fuel pump

0

Vieno elektrodo iridžio uždegimo žvakė l Single iridium electrode Spark plug

0

Vieno elektrodo iridžio uždegimo žvakė tiesioginio įpurškimo varikliui l Single iridium electrode Spark plug for direct injection engine

0

Vieno elektrodo platinos uždegimo žvakė tiesioginio įpurškimo varikliui l Single platinum electrode Spark plug for direct injection engine

0

Vieno elektrodo uždegimo žvakė l Single electrode spark plug

0

Vieno elektrodo varinės šerdies uždegimo žvakė su nikeliu padengtu šoniniu elektrodu l Single cooper nickel electrodes Spark plug

Skip to content