This function is disabled by copyright.

Variklis | Kibirkštinio uždegimo variklio uždegimo ir įpurškimo sistemos

 

AUSTRIA ESTONIA EU SPAIN FRANCE SLOVENIA

Norėdami naudotis greitąja paieška bet kurioje naršyklėje, spauskite Control + F arba Command + F

2 kontaktų vidinė solenoido jungtis l 2 pin female solenoid connector

4 cilindrų K-Jetronic degalų skirstytuvas su diafragma (1) l 4 cylinder K-Jetronic fuel distributor with diaphragm

4 cilindrų K-Jetronic degalų skirstytuvas su diafragma (2) l 4 cylinder K-Jetronic fuel distributor with diaphragm

4 kontaktų išorinė jungtis l 4 pin male connector

4 kontaktų vidinė jungtis l 4 pin female connector

Akceleratoriaus trosas l Throttle cable

Aliumininis degalų akumuliatorius l Aluminium fuel rail

Apvijos l Coil

Elektrinė droselinė sklendė

Apvijų korpusas l Coil housing

Elektrinė droselinė sklendė

Armuotas degalų vamzdelis l Braided fuel line

Aukšto slėgio benzino siurblys l High pressure gasoline pump

Aukšto slėgio degalų siurblio degalų kiekio reguliavimo vožtuvas l High pressure pump quantity adjusting valve

Aukšto slėgio degalų siurblio ritinėlis l High pressure pump roller

Aukšto slėgio degalų siurblys l High pressure fuel pump

Benzino įpurškimas

Aukšto slėgio degalų vamzdelis l High pressure fuel line

Aukštos įtampos laidas su apsauga nuo karščio l Ignition cable with termoshield

Aukštos įtampos uždegimo laidas l Ignition spark plug

Aukštos įtampos uždegimo sistema l High voltage spark generator

Automatinės greičio palaikymo sistemos variklis l Cruise control motor

Benzino aukšto slėgio jutiklis l Gasoline high pressure sensor

Benzino purkštuvas l Gasoline injector

Benzino purkštuvų degalų skirstymo vamzdis l Gasoline injectors rail

Cirkonio deguonies jutiklis l Cirkonia O2 sensor

Degalų akumuliatorius l Fuel acumulator

Degalų bako dangtelis su sriegiu l Fuel tank cap with threads

Degalų bako dangtelis su užraktu l Fuel tank cap with lock

Degalų filtras (1) l Fuel filter

Degalų filtras (2) l Fuel filter

Degalų filtras bake l In tank fuel filter

Degalų lygio jutiklio plūdė l Fuel level sensor float

Degalų lygio jutiklis l Fuel level sensor

Degalų siurblio jungtis l Fuel pump connector

Degalų skirstymo vamzdis l Fuel distribution pipe

Degalų skirstymo vamzdis su degalų akumuliatoriumi l Fuel rail with fuel accumulator

Degalų skirstytuvo spyruoklė l Fuel distributor spring

Degalų slėgio pulsacijų slopintuvas l Fuel pressure pulsation damper

Degalų slėgio reguliatorius bake l In tank fuel pressure regulator

Degalų slėgio reguliatorius l Fuel pressure regulator

Degalų tiekimo siurblio rezervuaras l Fuel pump container

Degalų vamzdelių jungtys l Fuel line ports

Diafragma l Diaphragm

Mechaninis degalų įpurškimas

Diafragma l Diaphragm

Didelio pralaidumo benzino purkštuvas l HI-flow gasoline injector

DOHC variklio aukštos įtampos laidas l DOHC engine spark plug cable

Droselinės sklendės padėties jutiklis (1) l Throttle position sensor

Droselinės sklendės padėties jutiklis (2) l Throttle position sensor

Droselinės sklendės valdiklis l Throttle actuator

Dviejų elektrodų varinės šerdies uždegimo žvakė su nikeliu padengtais šoniniais elektrodais l Double cooper nickel electrode spark plug

Dviejų kibirkščių uždegimo ritė l Double spark ignition coil

Dviejų kibirkščių uždegimo ritės modulis l Double ignition coil module

Elektrinė droselinė sklendė l Electrical throttle body

Elektrinė droselinė sklendė l Electronic throttle body

Elektrinio degalų siurblio modulis l Electric fuel pump unit

Elektrinis benzino purkštuvas l Electric gasoline injector

Elektrinis degalų siurblys bake l In tank electric fuel pump

Elektroninio imobilizatoriaus valdymo blokas l Immobiliser control module

Individualios uždegimo ritės izoliatorius l Direct ignition coil isolator

Individualios uždegimo ritės kontakto spyruoklė l Direct ignition coil contact spring

Įpurškimo valdymo blokas l Injection control module

Įsiurbimo kolektoriaus sūkurinių sklendžių padėties jutiklis l Intake manifold flap position sensor

Įsiurbimo kolektoriaus sūkurinių sklendžių valdiklis l Intake manifold flap control solenoid

K-Jetronic įpurškimo sistemos degalų skirstytuvas (1) l Fuel distributor K-jetronic injection

K-Jetronic įpurškimo sistemos degalų skirstytuvas (2) l Fuel distributor K-jetronic injection

K-Jetronic sistemos degalų skirstytuvas (1) l K-Jetronic fuel distributor

K-Jetronic sistemos degalų skirstytuvas (2) l K-Jetronic fuel distributor

Karbiuratorius l Carburetor

Keturių elektrodų platininė uždegimo žvakė l Four electrode platinum spark plug

Keturių elektrodų uždegimo žvakė l Four electrode spark plug

Mechaninė droselinė sklendė (1) l Mechanical throttle body

Mechaninė droselinė sklendė (2) l Mechanical throttle body

Mechaninės droselinės sklendės ašelė l Mechanical throttle shaft

Mechaninės droselinės sklendės sklendinis vožtuvas l Mechanical throttle butterfly

Mechaninės droselinės sklendės svirtis l Mechanical throttle body lewer

Mechaninės droselinės sklendės troso tvirtinimo vieta l Mechanical throttle cable link mounting place

Oro kiekio matuoklio padėties jutiklis l Volume air flow meter position sensor

Oro kiekio matuoklis l Volume air flow meter

Oro temperatūros jutiklis l Air temperature sensor

Pirminis degalų filtras l Primary fuel filter

Plastikiniai degalų vamzdeliai l Plastic fuel lines

Pripučiamo slėgio jutiklis l Boost pressure sensor

Purkštuvas l Injector

Netiesioginio benzino įpurškimo sistema

Seno variklio uždegimo žvakė l Old engine spark plug

Siaurajuostis deguonies jutiklis l Narrowband oxygen sensor

Silikoninis aukštos įtampos laidas l Silicone ignition cable

Skirstiklis l Distributor rotor

Skirstiklis su rezistoriumi l Distributor rotor with resistor

Skirstiklis su sūkių ribotuvu l Distributor rotor with RPM limiter

Skirstytuvas su Holo jutiklius l Distriburor with Hall sensor

Skirstytuvas su indukciniu jutikliu l Distriburor with inductive sensor

Skirstytuvas su kontaktais l Distriburor with contacts

Skirstytuvas su optiniu jutikliu l Distriburor with optical sensor

Skirstytuvo dangtelio grafitinis kontaktas l Distributor cap graphite pin

Skirstytuvo dangtelis (1) l Distributor cap

Skirstytuvo dangtelis (2) l Distributor cap

Skirstytuvo dangtelis (3) l Distributor cap

SOHC variklio aukštos įtampos laidas l SOHC engine ignition cable

Tiekimo vožtuvo spyruoklė l Delivery valve spring

Mechaninis degalų įpurškimas

Tiesioginio benzino įpurškimo Siemens purkštuvas l Gasoline direct injection Siemens injector

Tiesioginio benzino įpurškimo sistemos Bosch purkštuvas l Gasoline direct injection Bosch injector

Trijų elektrodų uždegimo žvakė l Tri-electrode spark plug

Trijų elektrodų uždegimo žvakė tiesioginio benzino įpurškimo varikliui l Triple electrodes spark plug for direct injection engine

Trijų elektrodų varinės šerdies uždegimo žvakė su nikeliu padengtais šoniniais elektrodais l Triple cooper nickel electrode Spark plug

Tuščiosios eigos reguliavimo įtaisas l Idle control valve

Tuščiosios eigos reguliavimo įtaiso laidų jungtis l Idle control valve wire connection

Tuščiosios eigos reguliavimo įtaiso oro įleidimo anga l Idle control valve air inlet

Tuščiosios eigos reguliavimo įtaiso oro išleidimo anga l Idle control valve air outlet

Uždegimo ritė (1) l Ignition coil

Uždegimo ritė (2) l Ignition coil

Uždegimo ritė (3) l Ignition coil

Uždegimo ritė (4) l Ignition coil

Uždegimo ritė (5) l Ignition coil

Uždegimo ritės antgalis (1) l Ignition coil boot

Uždegimo ritės antgalis (2) l Ignition coil boot

Uždegimo ritės aukštos įtampos jungtis l Ignition coil output terminal

Uždegimo ritės laidų jungtis l Ignition coil wire connection

Uždegimo ritės pirminės apvijos gnybtas l Ignition coil primary terminal

Uždegimo sistemos komutatorius l Ignition amplifier

Uždegimo valdymo blokas (1) l Ignition control module

Uždegimo valdymo blokas (2) l Ignition control module

Uždegimo žvakės korpusas l Spark plug body

Uždegimo žvakės prijungimo varžtas l Spark plug terminal

Uždegimo žvakės šerdis l Spark plug core

Vakuuminis degalų slėgio reguliatorius l Vacuume fuel pressure regulator

Valdymo plunžeris l Control plunger

Mechaninis degalų įpurškimas

Variklio valdymo blokas l Engine control module

Variklio valdymo bloko jungtis l Engine control module connector

Venturi (difuzinis) degalų siurblys l Jet (diffuser) fuel pump

Vieno elektrodo iridžio uždegimo žvakė l Single iridium electrode Spark plug

Vieno elektrodo iridžio uždegimo žvakė tiesioginio įpurškimo varikliui l Single iridium electrode Spark plug for direct injection engine

Vieno elektrodo platinos uždegimo žvakė tiesioginio įpurškimo varikliui l Single platinum electrode Spark plug for direct injection engine

Vieno elektrodo uždegimo žvakė l Single electrode spark plug

Vieno elektrodo varinės šerdies uždegimo žvakė su nikeliu padengtu šoniniu elektrodu l Single cooper nickel electrodes Spark plug

Skip to content